Subjectieve indicatoren

Voor alle indicatoren geldt:

  • melding verplicht van transacties of voorgenomen transacties;
     

II. Melding verplicht indien de financiele dienstverlener oordeelt dat een of meer van de volgende situaties van toepassing zijn (subjectieve indicatoren):

A. Vermoedelijke witwastransacties of financiering terrorisme
XF0410211: Transacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen of financiering van terroristische activiteiten.

B. Transacties waarbij cheques, travellercheques of soortgelijke betaalmiddelen zijn betrokken
XF0410223: Transacties van USD 56.000 en hoger waaronder begrepen de aankoop of het verzilveren door cliënt van cheques, travellercheques of soortgelijke betaalmiddelen (hierna ‘cheques’), die voldoen aan twee of meer van de volgende indicatoren:

a. geen verklaarbaar legaal doel of geen zichtbare relatie met (bedrijfs)activiteiten;

b. transactie a-typisch voor cliënt;

c. inkomende stroom bestaat uit veel kleine bedragen en uitgaande cheque(s) met grote bedragen, of vice-versa, welke stroom niet past binnen het profiel van de cliënt;

d. geëndosseerd op naam cliënt;

e. opvallend aantal rekeningen;

f. opvallende omzet of opvallende wijziging van het rekeningsaldo welke niet redelijkerwijs verklaard kunnen worden gezien de activiteiten van de cliënt;

g. ongewoon conditie aanbod.

C. Girale transacties
XF0410261: Transacties van USD 560.000 en hoger die voldoen aan twee of meer van de volgende indicatoren:

a. identificatieproblemen;

b. opvallend aantal rekeningen;

c. geen verklaarbaar legaal doel of geen zichtbare relatie met het profiel van de cliënt;

d. transactie a-typisch voor cliënt;

e. ongewoon conditieaanbod;

f. opvallende omzet of opvallende wijziging van het rekeningsaldo welke niet redelijkerwijs verklaard kunnen worden gezien de activiteiten van de cliënt;

g. inkomende stroom bestaat uit veel kleine bedragen en uitgaande stroom uit grote bedragen, of vice-versa, welke stroom niet past binnen de activiteiten van de cliënt;

h. bij de transactie wordt gebruik gemaakt van een borg- of zekerheidstelling of derdenrekening;

i. inkomende transactie zonder opgave van de opdrachtgever dan wel onder code naam;

j. de grondslag van de transactie is niet gedocumenteerd dan wel de transactie ontbeert een geldige juridische titel;

k. de transactie loopt via de bankrekening van de cliënt, maar is voor rekening en risico van een derde (‘fiduciair’ gebruik van de rekening).

D. Ontduiken grensbedrag
XF0410262: Voorkeur van de cliënt voor transacties onder het grensbedrag waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat deze daarmee melding wil voorkomen.