Objectieve indicatoren

Voor alle indicatoren geldt:

  • melding verplicht van transacties of voorgenomen transacties;

 

I. Melding verplicht (objectieve indicatoren):

A. Transacties die aan politie of justitie worden gemeld
XF0410111: Transacties die in verband met witwassen en/of de financiering van terroristische activiteiten aan politie of justitie worden gemeld, moeten ook aan het Meldpunt worden gemeld.

B. Transacties, contant of betaald met cheques aan toonder of soortgelijke betaalmiddelen
XF0410133: Alle contante transacties die het bedrag van USD 5.600 of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta te boven gaan waarbij de persoon die de meldingsverplichting heeft direct of indirect betrokken is.