Objectieve indicatoren

Voor uw type dienstverlening zijn de volgende indicatoren van toepassing:

  • Diensten als bedoeld in onderdeel k van bijlage a bij de wet.

X Objectief01 Het ligt in de rede dat transacties die in verband met witwassen of financieren van terrorisme aan politie of Openbaar Ministerie worden gemeld, ook aan het meldpunt worden gemeld.

X Objectief22 Alle contante transacties die het bedrag van USD 5.000 of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta te boven gaan waarbij de persoon die de meldingsverplichting heeft direct of indirect betrokken is.

X Objectief23 Transacties van USD 50.000 en hoger waaronder begrepen de aankoop of het verzilveren door cliënt van cheques, travellercheques of soortgelijke betaalmiddelen.

X Objectief24 Transacties van USD 500.000 en hoger waarbij cheques, travellercheques of soortgelijke betaalmiddelen zijn betrokken.