Objectieve indicatoren

Voor uw type dienstverlening zijn de volgende indicatoren van toepassing:

  • Voor alle genoemde bedragen geldt: US dollar of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.
  • Diensten als bedoeld in onderdeel h van bijlage A bij de wet.

X Objectief01 Het ligt in de rede dat transacties die in verband met witwassen of financieren van terrorisme aan politie of Openbaar Ministerie worden gemeld, ook aan het meldpunt worden gemeld.

X Objectief07 Contante storting door de cliënt in het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba ten gunste van een creditcardrekening boven USD 2.000.

X Objectief08 Gebruik van de creditcard in verband met transacties boven USD 11.000 in of vanuit het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba.