Objectieve indicatoren

Voor uw type dienstverlening zijn de volgende indicatoren van toepassing:

  • Voor alle genoemde bedragen geldt: US dollar of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.
  • Diensten als bedoeld in onderdeel e van bijlage A bij de wet. 

X Objectief01 Het ligt in de rede dat transacties die in verband met witwassen of financieren van terrorisme aan politie of Openbaar Ministerie worden gemeld, ook aan het meldpunt worden gemeld.

X Objectief13 Levensverzekeringen waarvoor de eerste premiebetaling of de koopsom meer dan USD 11.000 bedraagt.

X Objectief14 Levensverzekeringen waarvoor de eerste premiebetaling of de koopsom meer dan USD 6.000 in contanten bedraagt.

X Objectief15 De premie/koopsombetaling bedraagt meer dan USD 140.000.

  • Diensten als bedoeld in onderdeel f van bijlage A bij de wet 

X Objectief16 Een contante uitkering van boven USD 11.000.

X Objectief17 Een uitkering van boven USD 50.000 op een rekening bij een bank buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba binnen 5 jaar na het sluiten van de verzekering.