Objectieve indicatoren

Voor uw type dienstverlening zijn de volgende indicatoren van toepassing:

  • Voor alle genoemde bedragen geldt: US dollar of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta. 
  • Diensten als bedoeld in onderdelen a tot en met d, g, i en p tot en met w van bijlage A bij de wet.

X Objectief01 Het ligt in de rede dat transacties die in verband met witwassen of financieren van terrorisme aan politie of Openbaar Ministerie worden gemeld, ook aan het meldpunt worden gemeld.

X Objectief02 Een girale transactie voor een bedrag van boven de USD 11.000.

X Objectief03 Een contante transactie voor een bedrag van boven de USD 11.000.

X Objectief04 Een contante storting voor een bedrag van USD 11.000 of meer ten gunste van een credit card of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card).

X Objectief05 Het gebruik van een credit card of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) in verband met een transactie voor een bedrag van USD 11.000 of meer.

X Objectief06 Een geldtransfer voor een bedrag van USD 2.000 of meer, tenzij het een geldtransfer betreft door een dienstverlener die de afwikkeling van bedoelde geldtransfer overlaat aan een andere dienstverlener waarop de meldingsplicht, bedoeld in artikel 3.5, eerste lid, van de wet, eveneens van toepassing is.