Handelaren in zaken van grote waarde en bouwmaterialen

Beroeps- of bedrijfsmatig handelende verkoper van goederen, voor zover betaling van deze goederen in contanten plaatsvindt voor een bedrag van € 11.000 of meer, ongeacht of de transactie plaatsvindt in een handeling of door middel van meer handelingen waartussen een verband bestaat.

Handelaren en verkopers van goederen zijn volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en terreurfinanciering- BES (Wwft-BES) verplicht ongebruikelijke transacties te melden. Deze meldingen dienen gedaan te worden bij FIU-Nederland. Wanneer u voor het eerst gaat melden moet u zich bij FIU-Nederland registreren als melder alvorens dit te kunnen doen. Van FIU-Nederland krijgt u vervolgens de noodzakelijke informatie als ook via internet toegang tot het meldportaal. Via het meldportaal kunt u uw ongebruikelijke transacties melden. FIU-Nederland analyseert dagelijks meldingen en bepaalt welke meldingen doorgegeven worden aan opsporingsdiensten en welke niet.

Voor het melden zijn indicatoren ontwikkeld. Er zijn objectieve indicatoren en er is een subjectieve indicator. Voldoet uw melding aan een objectieve indicator dan hoeft u deze niet verder te beoordelen, want u moét in dat geval melden. Valt de melding niet onder een objectieve indicator dan kan de subjectieve indicator van toepassing zijn. In dat geval beoordeelt u uw melding zelf en besluit dan zelf of de melding onder de subjectieve indicator valt. Let wel, het is uw beoordeling maar meldt u niet terwijl dit gevoeglijk wel had gemoeten, dan bent u daarvoor verantwoordelijk. 

Zaken die volgens de Wwft-BES onder de activiteiten van handelaren in zaken grote waarde vallen zijn: 

  • Het handelen in voertuigen, edelstenen, edele metalen, sieraden, juwelen, bouwmaterialen* dan wel andere bij regeling van Onze Minister aan te wijzen zaken van grote waarde dan wel het bemiddelen daarbij boven een door Onze Minister te bepalen bedrag, dat voor de onderscheiden soorten zaken verschillend kan zijn.

*Onder bouwmaterialen wordt o.a. verstaan ruwe materialen als hout, beton, cement, bakstenen etc. Daarnaast vallen onder meer ramen, bouwplaten, isolatiemateriaal, tegels en ijzerwaar onder de definitie.

Objectieve en subjectieve indicatoren zijn van toepassing op handelaren in zaken van grote waarde.