Objectieve indicatoren

Voor uw type dienstverlening zijn de volgende indicatoren van toepassing:

  • voor alle genoemde bedragen geldt: US dollar of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.
  • Diensten als bedoeld in onderdeel m van bijlage A bij de wet

X Objectief01 Het ligt in de rede dat transacties die in verband met witwassen of financieren van terrorisme aan politie of Openbaar Ministerie worden gemeld, ook aan het meldpunt worden gemeld.

X Objectief10 Transacties waarbij zaken worden verkocht tegen geheel of gedeeltelijke contante betaling waarbij het contant te betalen bedrag USD 11.000 of meer bedraagt.