Objectieve indicatoren

Voor uw type dienstverlening zijn de volgende indicatoren van toepassing:

  • Voor alle genoemde bedragen geldt: US dollar of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.
  • Diensten als bedoeld in onderdeel j van bijlage A bij de wet.

X Objectief01 Het ligt in de rede dat transacties die in verband met witwassen of financieren van terrorisme aan politie of Openbaar Ministerie worden gemeld, ook aan het meldpunt worden gemeld.

X Objectief11 Het in depot nemen van munten, bankbiljetten en andere waarden boven USD 5.000.

X Objectief12 Transacties boven USD 5.000.