De witwasmand

In oktober 2013 kreeg een verdachte een gevangenisstraf van 18 maanden waarvan 6 voorwaardelijk opgelegd. Bovendien werd een in zijn woning aangetroffen contant bedrag groot 718.600 euro verbeurdverklaard. Een aantal luxe goederen werden aan de verdachte teruggegeven, omdat het niet uitgesloten kon worden, dat hij deze wel met legaal verkregen vermogen had betaald.

Start van deze zaak was een dossier van FIU-Nederland. Bij het onderzoeken van de transactiedatabase was de man naar voren gekomen, omdat hij geld ontving terwijl hij in tropische oorden verbleef. Bovendien kocht hij in dezelfde periode ook twee personenauto's en rekende deze contant af.

Onderzoek leerde, dat de man al eens door de politie in verband met handel in verdovende middelen was aangehouden. Er waren indicaties dat hij zich daar inmiddels weer mee inliet. Tenslotte had de belastingdienst onregelmatigheden in de financiele toestand van de onderneming van de man geconstateerd.

Al met al aanleiding genoeg om de transacties verdacht te verklaren en het dossier over te dragen aan de politie.

Rechercheurs gingen met de informatie aan de slag en uiteindelijk leidde dat tot een gerede verdenking van witwassen. Onder leiding van de rechter-commissaris volgde een zoeking in de woning van verdachte waarbij vele luxe goederen werden aangetroffen. Bovendien werden in een wasmand en onder een bed contante geldbedragen aangetroffen, respectievelijk een half miljoen euro en ruim tweehonderduizend euro. Verdachte werd aangehouden en heeft in de loop van het onderzoek geen aannemelijke verklaring over de grote contante bedragen kunnen gegeven. De verklaringen die hij wel gaf kon het rechercheteam redelijk eenvoudig weerleggen.

De aanschaf van een aantal inbeslaggenomen luxe goederen kon echter niet uitsluitend toegerekend worden aan crimineel vermogen. Vanwege een bescheiden legaal inkomen vond de rechtbank het niet uit te sluiten, dat de man de goederen uit zijn legitieme inkomen had kunnen financieren. Met de twee grote geldbedragen was dit anders.

Het vonnis van witwassen en de verbeurdverklaring van de ruim zeven ton was dan ook niet meer dan een logisch slot van de behandeling ter terechtzitting. De transactie informatie leidde in dit geval direct tot de start van een financieel onderzoek en indirect tot de verbeurdverklaring van ruim zeven ton in euro.