De patser

De politiesurveillance zag hem al enige tijd rijden. Een tweeëndertig jarige man, woonachtig in een wat tegenwoordig 'prachtwijk' heet, in een dure Mercedes AMG. Dit terwijl de man ogenschijnlijk geen inkomen had. Ondanks dat de auto op naam van een vriend van hem stond was het duidelijk, dat hij degene was die elke keer weer achter het stuur zat en niemand anders.

De politie besloot er maar eens nader onderzoek naar te doen en vroeg FIU-Nederland of er iets over de aankoop van de auto gemeld was. En dat was er.

De auto was voor 49.000 euro aangekocht, waarvan 35.000 euro contant was voldaan. De auto was gekocht door de tenaamgestelde oftewel de vriend van de man.

De politie stelde nader onderzoek in en slaagde er in aan te tonen dat de vriend als stroman voor de feitelijke gebruiker optrad. De tweeëndertig jarige man was de feitelijke eigenaar maar kon, gezien zijn financiele positie, de aankoop van een dergelijke auto niet verantwoorden. Het politieonderzoek leidde uiteindelijk tot het vaststellen van door de man uitgevoerde criminele activiteiten.

Het onderzoek werd afgerond en in het daarop volgende proces werd de man voor zowel zijn criminele activiteiten ook veroordeeld voor het witwassen van crimineel verkregen vermogen.

De melding van de aankoop van de Mercedes AMG ondersteunde het opsporingsonderzoek en leverde een onderdeel van het bewijs voor witwassen.