Casuistiek notarissen

Hieronder vindt u een aantal praktijkvoorbeelden en/of situaties waar u alert op moet zijn in de dagelijkse praktijk. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op. Dit kan via het digitale formulier, of telefonisch via (088) 662 9500.

Wees alert op:

  • De aankoop van een appartement van EUR 150.000. De koper is een 18 jarige man. Voor de financiering van het appartement wordt de koopsom overgemaakt op de derdengeldrekening van de notaris en is afkomstig van een rekening ten name van de koper;
  • Voorbeeld van een ABC (bedragen zijn fictief);
  • Op de veiling of uit een failliete boedel wordt een pand gekocht voor EUR 50.000. Dit pand wordt direct doorverkocht aan een Vastgoed B.V. voor EUR 60.000. Deze Vastgoed B.V. verkoopt het pand direct dezelfde dag door voor EUR 100.000.

Met bovenstaande lijst bieden wij u een handvat, maar u dient deze niet te hanteren als volledige checklist. Daarom vragen wij u oplettend te zijn in gelijksoortige situaties.