Casuistiek advocatuur

Onderstaand voorbeeld is een handvat van een situatie die zich in uw werk zou kunnen voordoen. Wij vragen u  oplettend te zijn in gelijksoortige situaties. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op. Dit kan via het digitale formulier, of telefonisch via (088) 662 9500.

Praktijkvoorbeeld:

Op verzoek van een (collega) advocaat uit het buitenland ontvangt de advocaat op de derdengeldrekening een girale overboeking vanuit land X met het verzoek een deel van dit geld door te boeken naar land Y en het overige deel naar land Z.

Het is de advocaat volstrekt niet duidelijk waarom zijn derdengeldrekening als “tussenstation” moet worden gebruikt bij deze transactie.

Er vindt een (contante) storting plaats op de derdengeldrekening zonder dat er vooroverleg met de advocaat is geweest betreffende deze storting. Het is niet duidelijk waar het geld betrekking op heeft.

Ook de andere gegevens zijn dermate vaag en niet (voldoende) verklaard, zodat het voor de betreffende advocaat onduidelijk is en deze transactie ongebruikelijk is.

Het opstellen van een overeenkomst om 50% van de aandelen van ABC B.V.  over te dragen aan bedrijf X. Vervolgens wordt een deel van de koopsom overgemaakt op de derdengeldrekening. De opdrachtgever verzoekt de advocaat om deze aanbetaling door te boeken naar een rekening van ABC B.V. Er wordt geen leningovereenkomst opgemaakt tussen de opdrachtgever en ABC B.V.

Er wordt geld contant gestort op de derdengeldrekening. De advocaat krijgt het verzoek om van deze derdengeldrekening een overboeking te doen in verband met het terugkopen van goederen die in beslag zijn genomen naar aanleiding van een strafrechtelijk onderzoek naar witwasactiviteiten.