Bent u al geregistreerd?

Bent u al geregistreerd als melder?

- Nee, ik ben nog niet geregistreerd

Indien u nog niet geregistreerd bent kunt u de onderstaande stappen eenvoudig doorlopen:

  • Stap 1: Wilt u zich nu registreren? 

U weet al dat u meldplichtig bent? Dan kunt u hier lezen hoe u zich snel en gemakkelijk kunt registreren. Weet u niet zeker of u onder de meldingsplicht valt? Ga dan door naar stap 2.

  • Stap 2: Ben ik wel meldplichtig?

In de Wwft wordt aan de hand van de begrippen ‘dienstverlener’ en 'dienst' bepaald voor wie de wet van toepassing is (zie artikel 1.1 Wwft BES en Bijlage A). Onder het begrip ‘dienstverlener’ vallen rechtspersonen maar ook natuurlijke personen.

Links in het menu vindt u alle relevante informatie over de meldingsplicht, het registratieproces, de indicatoren en contactgegevens van het Servicepunt.

  • Stap 3: Valt u onder de meldingsplicht? 

Indien u meldplichtig bent kunt u hier lezen hoe u zich snel en gemakkelijk kunt registreren.


- Ja, ik ben geregistreerd

Indien u zich al heeft geregistreerd kunt u direct naar het meldportaal.