Averij

In de jachthaven lag een Bavaria 47, een mooi zeewaardig zeiljacht, te koop. Een man van Italiaanse afkomst meldde zich bij de eigenaar van de jachthaven en toonde interesse in het schip.

Omdat zijn compagnon, een Zuid-Amerikaan uit Spanje, ook een vinger in de pap had kwam deze over. Na onderhandelingen werd een koopsom van 152.500 euro afgesproken. Toen gebeurde er echter iets vreemds. De kopers wilden namelijk de betaling geheel contant verrichten en wel in coupures van 50 en 20 euro. Dit is op zijn minst ongebruikelijk te noemen en logistiek ook onhandig, want het betrof zo’n vier kilogram bankbiljetten. De jachthaveneigenaar vond het idee van zoveel contant geld fysiek in zijn bezit niet prettig en stelde voor de betaling via zijn lokale (huis)bankfiliaal te laten lopen. 

Om praktische redenen en onderliggende zekerheid voor beide partijen te genereren, werden de bankbiljetten bij het bankfiliaal in een speciaal voor dat doel gehuurd kluisje gedeponeerd.

De bankmedewerker, die inmiddels de voorgeschiedenis van zijn vaste klant, de jachteigenaar, had gehoord, was het voorval meer dan voldoende om zijn hoofdkantoor op de hoogte te brengen. De transactie deed daar alle alarmbellen rinkelen en nog dezelfde vrijdagnamiddag werd een spoedmelding aan FIU-Nederland gedaan.

FIU-Nederland startte onmiddellijk een analyse op naar zowel de geldstroom als de betrokkenen. Criminele antecedenten van de Italiaan onderbouwden het vermoeden dat hier sprake was van een verdachte transactie. Daarbij kwam een tweede spoedmelding uit een ander deel van Nederland, waarbij dezelfde Italiaan bij een bedrijf een restyling van een schip had gereserveerd. Ook daar verliep de aanbetaling van 150.000 euro contant en ook daar uitsluitend in kleine coupures.

Omdat beide heren op het moment van de spoedmelding nog met hun aan te kopen schip in de jachthaven verbleven en te kennen hadden gegeven de koop direct na het weekend af te willen ronden, was directe actie geboden. FIU-Nederland verklaarde de transactiemeldingen verdacht en overhandigde het dossier aan een rechercheteam.

Het rechercheteam ging op basis van het vermoeden van witwassen direct over tot aanhouding. Eén van de mannen was al eens eerder aangetroffen met een vuurwapen op zak maar nu werd er niets aangetroffen. Bij de aanhouding werden wel documenten met verschillende identiteiten aangetroffen.  

Nader onderzoek leerde, dat één van de verdachten jaren eerder al eens voor de kust van Spanje met 1000 kilogram cocaïne aan boord was gepakt. Ook waren beiden al eerder met grote sommen contanten respectievelijk in Frankrijk en op Schiphol aangetroffen.

Het rechercheteam achterhaalde hun verblijfplaats in Amsterdam en deed er een inval. Ook dat leverde het nodige op: Een vuurwapen en 10.000 euro aan contanten, nog meer valse identiteitsdocumenten en allerlei exclusieve goederen.

Uiteindelijk werden de verdachten voor witwassen veroordeeld. Gevangenisstraffen tot 4 jaar werden uitgesproken en alle inbeslaggenomen vermogen en bezittingen werden verbeurd verklaard. De verdachten liepen zo gezegd een flinke averij op. Dankzij de spoedmelding van de bank kon FIU-Nederland direct een onderzoek starten en de resultaten overdragen aan het rechercheteam. Met bovengenoemde successen als resultaat.