Antillen route

Analisten van FIU-Nederland gebruiken een verscheidenheid aan analysetechnieken om geldstroomnetwerken te ontdekken. Begin 2012 stelde een analist vast, dat een grote hoeveelheid money transfers tussen Nederland en het Caribisch gebied bij elkaar te brengen was. Het netwerk was zo groot, dat de analyse uiteindelijk beperkt werd tot 215 transacties met een totaal bedrag van ruim 300.000 euro. Naast de Nederlandse Antillen werd ook de Dominicaanse Republiek als bestemmingsland gebruikt.

Nadat het netwerk van bij de transacties betrokken personen in kaart was gebracht, bleek de geldstroom naadloos te passen in een opsporingsonderzoek van het Nederlands/Antilliaanse recherchesamenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband is onder andere belast met de bestrijding van de handel en smokkel van cocaïne en had al enige tijd de betreffende criminele organisatie in onderzoek.

Het team had al enkele keren geconstateerd dat geld van de opbrengst van naar Nederland gesmokkelde cocaïne fysiek was teruggesmokkeld naar de Antillen. Van de door de analist ontdekte route was in het onderzoek aldaar echter nog niet eerder iets gebleken. De FIU analyse was zodoende essentieel voor het onderzoek.

Door FIU-Nederland werden uiteindelijk 17 processen-verbaal opgemaakt, die aan het openbaar ministerie op de Nederlandse Antillen ter beschikking werden gesteld. 

Uiteindelijk leidde dit onderzoek in het voorjaar van 2013 tot een actiedag, waarop alle betrokken organisatoren tegelijkertijd werden aangehouden. Bij de huiszoekingen werden onder andere verdovende middelen en stortingsbewijzen aangetroffen. Daarnaast werd in Duitsland een koerier van de organisatie met een hoeveelheid cocaïne in zijn bezit aangehouden.

De transactie informatie heeft een relatienetwerk blootgelegd, is informatief over de wijze waarop opbrengsten direct en indirect werden teruggesluisd en vormt een bouwsteen voor bewijs in een te volgen ontnemingsprocedure.