Financial Intelligence Unit - Nederland

FIU-Nederland is op basis van de Wwft BES de aangewezen organisatie, waar dienstverleners ongebruikelijke transacties dienen te melden. De FIU-Nederland analyseert deze gegevens om misdrijven te voorkomen en op te sporen.

Nationaal & Internationaal

Nationaal is de FIU-Nederland volgens de Wwft (BES) wetgeving aangewezen als enige dienst in Nederland bij welke de meldplichtige instellingen hun ongebruikelijke transacties dienen te melden. FIU-Nederland is organisatorisch ondergebracht bij de nationale politie maar heeft de status van zelfstandig overheidsorgaan. Internationaal maakt FIU-Nederland deel uit van een wereldwijd netwerk van FIU's. Dit doet zij via de ruim 150 landen tellende Egmont group, het Europese netwerk van FIU's en het FIU-net. 

Animatie FIU-Nederland